Bijna veertig ouderen en vrijwilligers uit het bedrijfsleven hebben met elkaar een gezellige middag beleefd in het Drents Museum. Samen hebben zij een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘the American Dream’ en genoten van een kopje koffie in Grandcafé Krul. Door bemiddeling van de Asser Uitdaging is dit uitje tot stand gekomen.

Het idee is ontstaan tijdens de Nationale Ouderendag, afgelopen 6 oktober. Daar brachten vrijwilligers van de Asser Uitdaging een bezoek aan diverse zorginstellingen met de vraag of er nog ouderen waren met wensen. Veel ouderen gaven aan wel eens een dagje weg te willen. In de matchgroep van de Asser Uitdaging is dit besproken, waarop Rabobank Assen en Noord-Drenthe aangaf wel kaarten te willen regelen voor een dagje uit naar het Drents Museum. Zorginstellingen werden benaderd met de vraag welke ouderen meewilden en het bedrijfsleven werd aangeschreven met de vraag of zij als vrijwilliger het uitje wilden begeleiden. Onder andere medewerkers van Werkplein Drentsche Aa, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, maar ook binnenstadsmanager Ronald Obbes gingen uiteindelijk mee ter ondersteuning van ouderen met een rollator of een rolstoel. De middag werd afgesloten met een kopje koffie of thee, aangeboden door Bos en Bos Catering.

Asser Uitdaging
Het doel van de Asser Uitdaging is om samenwerkingen tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met gesloten beurs. Simpel gezegd de Asser Uitdaging zorgt voor verbinding in vraag en aanbod van Materialen, Middelen en Menskracht (extra handjes, materialen, kennis en kunde). Het is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Assen te verbeteren. Zie voor meer informatie: www.asseruitdaging.nl. De match is een mooi voorbeeld en laat zien wat het bedrijfsleven voor de maatschappij kan betekenen. Medewerkers stellen zich een aantal uren ter beschikking en bezorgen hiermee in dit geval de ouderen een fantastische middag. Dat zorgt niet alleen voor blije gezichten, maar vooral ook voor een goed gevoel.