Praktisch aan de slag gaan met  toekomstbestendig ondernemen, dat is het doel van het Koploperproject waar momenteel twaalf bedrijven uit de regio Assen aan deelnemen. Bij UMCG Ambulancezorg deelden zij onderling de uitkomsten van de nulmeting en maakten daarmee inzichtelijk gemaakt wat het duurzaamheidsprofiel en de milieuprestaties van de eigen organisatie zijn.

‘Het is een verrassende uitkomst’, aldus Leon den Hertog van Klok Schilderwerken. ‘Van tevoren denk je op bepaalde punten goed te scoren, maar dat blijkt in de praktijk toch tegen te vallen. En op andere punten doen wij het juist verrassend goed’. Bij alle deelnemende bedrijven, Alescon, Animo, Complies, Sympany Assen, Interzorg, Klok Schilderwerken, Kumoweld,  HTO aannemingsbedrijf, Rabobank Assen en Noord-Drenthe , Rozenveld Hoveniers,  UNP Accountants en UMCG Ambulancezorg, zie je eenzelfde ‘top drie’ waaraan gewerkt moet worden: energie, mobiliteit en bewustwording. Dat laatste is een belangrijke voorwaarde voor het boeken van resultaten op de andere doelen. René Kuipers van Kumoweld heeft MVO inmiddels binnen alle interne overleggen als vast agendapunt opgenomen en ziet hoe snel zijn medewerkers het nu oppakken. Stefan Jonkers van Animo gaat MVO nu ook opnemen in de dealerstrategie. Door als ondernemers over elkaars uitkomsten te overleggen, rollen de tips voor handige oplossingen over tafel: overstappen op blauwe diesel, nieuwe vormen van elektrisch vervoer, toepassen van bokashi, print-on-demand op locatie en in het land waar je de folders gaat gebruiken, zodat je zowel papier als transportkosten bespaart.

MVO-focus
De nulmeting per bedrijf bestond uit de DuOn-scan en de Milieubarometer en met de uitkomsten kan elke deelnemer aan de slag met het opstellen van een MVO-visie en het ontwikkelen van een praktisch actieplan waarbij communicatie van de MVO-boodschap een belangrijke rol speelt. Jaap de Vries van DZyzzion en projectleider van het Koploperproject is blij met het enthousiasme en de hoge ambities van de deelnemers. ‘Veel bedrijven hebben al wel stappen gezet op MVO-gebied, maar door het structureler op te pakken en beter te focussen, kan veel meer impact worden bereikt’. Tijdens de MVO-conferentie op 14 juni, georganiseerd door AssenvoorAssen, zullen de deelnemers hun ervaringen en plannen delen met een breder publiek.

Koploperproject
Het Koploperproject, een alliantieproject van AssenvoorAssen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, DZyzzion en Rabobank Assen en Noord-Drenthe, helpt bedrijven om in kleine groepen op inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Assen en provincie Drenthe. In april wordt er gestart met een tweede groep. Hiervoor kunnen bedrijven en organisaties zich nog aanmelden. Meer informatie over het project is te vinden op: www.mvoalliantie.nl.