Betrokkenen AssenvoorAssen

De Stichting AssenvoorAssen heeft een bestuur dat wordt ondersteund op secretarieel en communicatiegebied. Daarnaast wordt het bestuur van advies voorzien door de Raad van Advies.  Het bestuur van de stichting AssenvoorAssen bestaat uit betrokken personen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het maatschappelijke veld in en rond Assen die deze functie vrijwillig bekleden. In de Raad van Advies zitten prominente Assenaren die het doel en de activiteiten van AssenvoorAssen ondersteunen. Enkele leden zijn ook founder wat inhoudt dat zij de stichting financieel ondersteunen. Het organogram van de stichting ziet er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg AssenvoorAssen ook op social media: