Inspiratie circulair leven

In de eerste helft van 2017 vindt regionaal een inventariserend onderzoek plaats in alle onderwijskolommen naar de stand van zaken mbt circulaire economie en duurzaamheid in het onderwijs en het daarmee samenwerkende (MKB)bedrijfsleven.

 

Alliantiepartners in dit project zijn:

  • JIN, climate & sustainability
  • GOED, Gelderblom Ontwikkeling en Duurzaamheid
  • IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
  • Stichting SRF
  • IKcircuLEER
  • NLprojecten

 

Dit project is deels gesubsidieerd door de provincie Friesland in het kader van het Duurzaam Door programma