Social enterprises en sociaal ondernemerschap

Sociale Ondernemingen zijn bedrijven die niet winst, maar sociale impact als hoogste doel hebben. Winst blijft nodig voor de groei en continuïteit van het bedrijf, maar het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen staat bovenaan!

Sociale ondernemingen kunnen regionaal veel bijdragen aan het verduurzamen en aan de werkgelegenheid – met name voor lager geschoolden en bijzondere doelgroepen op de arbeidsmarkt. Daarom willen we in alliantieverband de krachten bundelen voor meer en sterkere socialen ondernemingen in het Noorden.

 

Welke sociale ondernemingen zijn er al en hoe kunnen we ze helpen?
In 2017 zijn we gestart met een inventarisatie van Sociale ondernemingen en een onderzoek naar hun behoeften aan kennis en ondersteuning.


Sociaal ondernemerschap

Alle bedrijven/organisaties tonen sociaal ondernemerschap, maar vaak beperkt zich dat tot het eigen werkgeverschap in een sociaal personeelsbeleid. Sociaal ondernemerschap kan nog meer maatschappelijke impact hebben door over de grenzen (en belangen) van de eigen organisatie heen een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals werkloosheid en gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden of werkervaring- of stage plaatsen. Problemen die een inclusieve economie en samenleving in de weg staan.

In 2016 heeft de projectgroep SO2 (Sociaal Ondernemerschap en Sociale Ondernemingen) met 2 conferenties gewerkt aan een analyse en oplossingsrichting voor deze problemen. Dit heeft geresulteerd in een nota en een projectplan.

In 2017 zijn we gestart met een uitgebreid onderzoek naar sociale ondernemingen in Noord Nederland. Wie mee wil doen in dit project kan zich aanmelden via info@mvoalliantie.nl.

 

Kennisagenda Sociale Ondernemingen en Sociaal Ondernemerschap

De Hanzehogeschool Groningen werkt aan een brede kennisagenda waarmee kennisvragen zichtbaar worden en door onderzoekers en studenten kunnen worden opgepakt