MVO-Scan

De MVO-Alliantie Noord Nederland geeft MVO certificaten uit aan bedrijven/organisaties die:

  1. MVO in hun bedrijfsvisie hebben;
  2. Kunnen laten zien dat zij dit in de praktijk toepassen door goede praktijkvoorbeelden te geven op elk van de 3 P’s: People, Planet en Profit;
  3. Kunnen laten zien dat zij actief participeren in kennisdeling rond MVO door een lidmaatschap of deelname aan een MVO-netwerk.

Het bestuur van de stichting AssenvoorAssen is als eigenaar bevoegd om op elk moment als daar aanleiding voor is, een toegekend certificaat in te trekken en uit het register te schrappen. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.


MVO-Scan:

MVO-Certificaat (MVO-Alliantie)
Fictief voorbeeld: Van Megeren Advocaten is gespecialiseerd in faillissementsrecht, maar ook in het voorkomen van faillissementen. We begeleiden ondernemers in woelige perioden, helpen met het zoeken naar nieuwe investeerders en bij het toekomstproof maken van hun bedrijf door in te zetten op duurzaamheid en de ontwikkeling van de mensen die er werken. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zelf laten we dat ook zien in al onze vestigingen in Noord Nederland. We zijn dan ook trots op ons MVO-certificaat en de Human-Talent Award die we in 2015 ontvingen.
Bezig met versturen