Jaarlijks organiseert AssenvoorAssen een zomerborrel als start na de zomer met nauw betrokkenen van de stichting waarin wordt teruggeblikt, maar ook vooruit wordt gekeken naar het nieuw MVO-jaar en de activiteiten die op het programma staan. Dit jaar een bijzondere zomerborrel omdat er bekend gemaakt wordt dat de stichting sportief ambassadeur, Renate Groenewold, heeft benaderd en zij zich verbindt aan AssenvoorAssen. 

Ambassadeur
Renate Groenewold is natuurlijk vooral bekend als schaatsster en schaatscoach. Ze schaatste bij het TVM schaatsteam en heeft geweldige successen behaald met haar grootste succes in 2004 als wereldkampioen allround. “Ik word heel vaak gevraagd voor allerlei goede doelen en sympathieke acties en wil me graag verbinden aan een goed doel in mijn eigen woon- en werkomgeving” geeft Renate Groenewold aan. “Dat is met de stichting AssenvoorAssen dus goed gelukt en de vraag kwam op het juiste moment” zegt ze lachend. Haar ambitie is vooral de link leggen tussen MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzame inzetbaarheid van (vrijwillige) medewerkers. Tijdens de eerste MVO-Platform bijeenkomst bij Ultraware op 26 september gaat ze hierover meer vertellen. Naast ambassadeur van AssenvoorAssen is Renate ook ambassadeur voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en zet zij zich in voor KiKa.

Start Nationale Ouderenweek door Renate Groenewold en Burgemeester Out
Vanuit de Asser Uitdaging (onderdeel van AssenvoorAssen) worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de Nationale Ouderenweek in Assen. Dit gebeurt in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds, Vaart Welzijn, Werkplein Drentsche Aa en het bedrijfsleven in Assen waaronder de Rabobank Assen en Univé. Op maandag 1 oktober om 14.00 uur opent Renate Groenewold samen met burgemeester Marco Out de ouderenweek in de Peelerhof. Met de inbreng van Renate gaat dit zeker een sportief tintje krijgen. Op de website van de Assert Uitdaging en de Facebookpagina van Vaart Welzijn zijn alle activiteiten die plaatsvinden in die week terug te vinden. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Maatschappelijke Beursvloer
Op woensdag 17 oktober zijn we weer te gast op het podium van Theater de Nieuwe Kolk met de Maatschappelijke Beursvloer. De Beursvloer is een leuke en snelle manier om bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en overheid bij elkaar te brengen. Het is jaarlijks een enorm succes waarbij veel verbindingen gelegd worden zonder dat er geld aan te pas komt.

De Beursvloer zorgt voor verbinding in vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht (extra handjes, materialen, kennis en kunde).  Bedrijven worden gestimuleerd om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Assen te verbeteren. Matches sluiten zorgt niet alleen voor blije gezichten, maar vooral ook voor een goed gevoel. Voor alle partijen dus heel waardevol om deel te nemen. De bijeenkomst start om 16.00 uur en is om 18.30 uur afgelopen. Vraag en aanbod kunt u van te voren al indienen.

Aanmelden kan via de website www.asseruitdaging.nl