2020: onze plannen en evenementen

Het jaar is bijna ten einde en AssenvoorAssen kijkt terug op een jaar waarin veel is gebeurd en waarop wij met veel plezier terugkijken. En er zijn ook de nodige ideeën en plannen voor de toekomst.

Jaarkalender

Voor 2020 zijn de volgende evenementen en bijeenkomsten gepland:

 • 21 januari: matchgroepoverleg, dus dien voor deze datum nieuw vraag/aanbod in;
 • 11 februari: MVO meet&greet bij PrO Assen – klik hier om je aan te melden;
 • 3 maart: kenniskaravaan (voor maatschappelijke organisaties) – samenwerken met bedrijven;
 • 13 en 14 maart: NL Doet – handen uit de mouwen bij organisaties in Assen;
 • 17 maart: matchgroepoverleg, dus dien voor deze datum nieuw vraag/aanbod in;
 • 13 mei: Beursvloer Assen – live matchen van vraag en aanbod;
 • 23 juni: MVO-Conferentie;
 • 26 mei: matchgroepoverleg, dus dien voor deze datum nieuw vraag/aanbod in;
 • 1 september: matchgroepoverleg, dus dien voor deze datum nieuw vraag/aanbod in;
 • 29 september – 2 oktober: Nationale ouderenweek in Assen
 • 16 september: MVO meet&greet;
 • 20 oktober: kenniskaravaan (voor maatschappelijke organisaties) – vrijwilligersbeleid;
 • 3 november: matchgroepoverleg, dus dien voor deze datum nieuw vraag/aanbod in;
 • 10 december: MVO meet&greet.

De uitnodigingen volgen, maar bekijk voor meer informatie de website.


Terugblik 2019

Willem Hulshof is de nieuwe voorzitter geworden en in het bestuur is er afscheid genomen van Fred Haas (penningmeester) en Bart de Bruin. Deze vacante plekken in het bestuur zijn per 1 december ingenomen door Bert Huizing (penningmeester) en Roald Leemrijse. Er zijn drie mooie meet&greets georganiseerd in samenwerking met: Van der Valk, BMW Vriesendijk en Werkplein Drentsche Aa/Iwerk en we hebben diverse nieuwe leden aan het MVO-Platform mogen toevoegen waardoor we inmiddels meer dan 100 leden hebben. De jaarlijkse MVO-conferentie had dit jaar als thema ‘MVO in relatie tot de arbeidsmarkt’ en vond onder grote belangstelling plaats bij Hotel de Jonge. De Asser Uitdaging neemt toe in omvang. Zo zijn er voor het eerst activiteiten georganiseerd voor maatschappelijke organisatie binnen de kenniskaravaan met thema’s als: samenwerken met bedrijven, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid en marketing. Dit jaar was er niet een Ouderendag in Assen, maar zelfs een Ouderenweek met onder andere: wandelingen, een muziekmiddag, sportactiviteiten en een Ouderenbeurs georganiseerd in De Nieuwe Kolk. In totaal zijn er 1.331 ouderen bereikt en hebben 152 vrijwilligers van bedrijven en maatschappelijke organisaties hieraan een bijdrage geleverd. De Asser Uitdaging heeft het hele jaar door vraag en aanbod gematcht. Er zijn wat leden die de matchgroep hebben verlaten, maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. Met als mooie uitsmijter: de Beursvloer. Dit jaar voor de tiende keer en met nieuwe gezichten op de dag zelf door de mooie samenwerking met Ondernemend Assen. Het eindresultaat: 86 matches met een maatschappelijke waarde van € 227.975,00. Vanuit de samenwerking met de MVO-Alliantie is de MVO-app vernieuwd en zijn er MVO-certificaten  uitgereikt aan: De Nieuwe Kolk, SNS, Strating Dilling Kantoorinrichting, NIVO Groep, Biblionet Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Regionaal Historisch Centrum Drents Archief, Kalsbeek BV, Stichting Het Drents Landschap, Meubelindustrie Slotboom bv en WLN. Daarnaast is er een nieuwe groep met Koplopers gestart in het Koploperproject en zij hebben de resultaten gedeeld tijdens het Koplopersymposium. Kortom een jaar waarin veel is gebeurd!


2020

In 2020 wil het bestuur zich uitbreiden naar zeven leden, werken met een sluitende begroting, het aantal founders uitbreiden en AssenvoorAssen opnieuw positioneren. De activiteiten van het MVO-Platform gaan gewoon door en dat betekent meet&greets en een conferentie. Binnen de Asser Uitdaging is de matchgroep op zoek naar medewerkers van bedrijven die willen aansluiten bij de overleggen om zo nog meer vraag en aanbod te kunnen matchen. Daarnaast is er besloten om de Beursvloer te verschuiven naar het voorjaar mede door het grote succes van de Nationale Ouderendag/week. Dit zorgde de afgelopen twee jaar voor hele drukke weken in het najaar en door de Beursvloer naar voren te halen, hebben wij zowel in het voorjaar als najaar een mooi evenement op het programma staan. Bekijk ook de vernieuwde website van de Asser Uitdaging. Voor de Nationale Ouderendag is de werkgroep op zoek naar versterking en bij voorkeur vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Uiteraard kunnen bedrijven in en rond Assen het MVO-certificaat blijven aanvragen.