Nieuwsbrief MVO-Alliantie – Afronding programma ambitie 2020 en het vervolg


Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:

 • Ambitie 2020 – programma is uitgevoerd!
 • MVO Platform Noord – digitaal netwerk waar alles samenkomt.
 • MVO Certificaten – het werkt!
 • MVO Alliantie Noord Nederland – het vervolg en onze wensen.

Ambitie 2020 – het programma is succesvol uitgevoerd!

In 2016 zijn we met 16 bedrijven/organisaties vol enthousiasme gestart met het programma ‘Ambitie 2020’ in een samenwerkingsverband dat we MVO Alliantie Noord Nederland noemden. We sloten daarmee aan bij de klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs en het daaraan gekoppelde landelijke programma van MVO Nederland. Zo wilden we impulsen geven voor de samenwerking in Noord Nederland rond de transities naar een circulaire, inclusieve economie en samenleving. Wat is het resultaat?

Het programma ‘Ambitie 2020’ werd uitgewerkt in een “transitie-schijf van vijf”. Op elk van de vijf onderdelen werden door alliantiepartners in 2016/2017 verdiepende bijeenkomsten georganiseerd waarna zij met projecten aan de slag gingen.

We kozen voor een organische netwerkaanpak: geen sturende/formele organisatie, maar partners die zelf de samenwerking opzoeken en samen projecten starten en uitvoeren.

 

 

 

 

 

Overzicht projecten van het 4 jaren programma ‘Ambitie 2020’ en hun duurzame borging
In de laatste kolom zijn de alliantiepartners die zorgen voor de duurzame borging van de projectresultaten cursief aangegeven. Meer informatie over de projecten zelf vindt u op de website.

Organische samenwerking in regionale en lokale netwerken
De coördinatie en communicatie voor de alliantie werd opgepakt door Niquell, lid van het MVO-Platform van AssenvoorAssen, met wat ondersteuning van MVO Nederland. Door de organische samenwerking waarbij partners verantwoordelijk zijn voor opzet, financiering en resultaten van hun eigen projecten, werd de MVO alliantie een coalitie van “the willing” gestuwd door intrinsieke motivatie van mensen uit Noordelijke bedrijven en organisaties, die samen in projecten aan de slag gingen en zorgden voor een toename van bewustwording bij de collega’s om hen heen. Uit deze projecten zijn weer nieuwe netwerken ontstaan, zoals: het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland en de vereniging Impact Noord. Door de samenwerking met de onderwijs/kennisinstellingen konden bij alle projecten studenten worden ingeschakeld en onderzoeken plaats vinden.

A transformational way of working
Onze manier van werken werd onderzocht door Ditte de Graaf met supervisoren prof dr Johan Wempe en prof Ms Sanne Nijs van de VU in Amsterdam. Haar thesis “A transformational way of working” werd dit jaar gepubliceerd. Klik hier om deze te lezen.


De resultaten?

 1. We zijn met 16 alliantiepartners begonnen en uiteindelijk hebben een 40-tal Noordelijke bedrijven, overheids-en maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zich daarbij aangesloten en actief geparticipeerd in alliantieprojecten;
 2. Met onderzoek, workshops en communicatie is bijgedragen aan de bewustwording en het zetten van concrete stappen in de transities naar circulair & inclusief;
 3. Onze projecten hebben niet alleen een rol gespeeld in de ontwikkel- en verduurzamingsprocessen van bedrijven en organisaties, maar ook tot concrete (blijvende) resultaten geleid zoals de digitale MVOgids+app, het digitale netwerkplatform MVOPlatformNoord.nl en het Noordelijke netwerk voor Circulair Beroepsonderwijs, waar alle Noordelijke MBO en HBO instellingen aan deelnemen;
 4. Onze projecten hebben mede bijgedragen aan nieuwe initiatieven, zoals dat van Buro Bries voor de oprichting van de Vereniging Impact Noord.
 5. We hebben de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN geintegreerd met de ontwikkeltool en het overzicht in de MVOgids, zodat bedrijven en organisaties hun eigen activiteiten daaraan kunnen koppelen en hierover intern en extern kunnen communiceren.
 6. Het MVO certificaat is door de MVO alliantie op de kaart gezet. We zien een gestage groei in aanvragen en toekenning. We zien ook dat de waarde van dat certificaat toeneemt door het gebruik ervan in de profilering als MVO bedrijf en bij inkoop en aanbestedingsprocedures van bijvoorbeeld gemeenten.

MVO Platform Noord – het digitale netwerk waar alles voortaan samenkomt

Bij de afronding van het programma ‘Ambitie 2020’ is de website van de MVO alliantie omgebouwd naar een digitaal platform voor heel Noord Nederland. Een platform waar je overzicht en informatie krijgt van netwerken en activiteiten op de thema’s circulair en inclusief. Newz Marketing en Media uit Assen zorgt voor het beheer en de verdere ontwikkeling van dit platform. Vanuit de MVO alliantie is er een adviesraad die adviseert en toeziet op die verdere ontwikkeling. Deze zal 2 keer per jaar bijeenkomen.

In 2020 gaat Newz dit platform verder ontwikkelen inclusief de technische integratie met de MVO gids, zodat de informatie over MVO bedrijven nog makkelijker toegankelijk wordt voor iedere geïnteresseerde. Alle bedrijven die ook in de MVO Gids app staan zullen dan te vinden zijn op de site. Meer informatie op MVOPlatformNoord.nl.


MVO certificaten – het werkt!

In 2019 zijn in totaal 48 MVO certificaten uitgereikt aan bedrijven, zodat we bijna bij de 100 zijn! Een groot deel daarvan kreeg een feestelijke uitreiking (met persaandacht) tijdens MVO-events in Drenthe zoals de Beursvloer Assen op 10-10-19 en het symposium van MVO platform Emmen op 12-12-19. Daar bleek dat de bedrijven dit MVO certificaat met goed resultaat inzetten in hun acquisitie en bij aanbestedingen.

Ook een MVO certificaat? Vraag het aan via dit formulier!


MVO Alliantie Noord Nederland – het vervolg

Het programma “Ambitie 2020” is afgerond – hoe nu verder?
Allereerst is het van meet af aan de bedoeling geweest om als samenwerkingsverband een programma uitte voeren dat zou helpen om sneller en beter met de transities aan de gang te gaan. Dat is gelukt

Het plan was eerst om dat de alliantie gewoon op te heffen, maar we hebben besloten om dat niet te doen. De reden is dat er behoefte blijft aan een onafhankelijke groep mensen die vanuit deskundigheid en praktijkervaring toezicht kan houden op de integriteit en werkzaamheid van het MVO certificaat en het digitale platform MVOPlatformNoord.nl. Die ook de uitvoerders kan adviseren en helpen met netwerkcontacten. We gaan als alliantie dus geen nieuwe activiteiten meer ondernemen, maar behouden de inmiddels gevestigde ‘merknaam’ voor de toekenning van het MVO certificaat.
Dit is dus de laatste nieuwsbrief van de MVO alliantie over het programma ‘Ambitie 2020’!

Tot slot:

 • Veel dank en waardering voor al onze alliantiepartners en speciaal die van het eerste uur!
 • Ook voor al die mensen uit Noordelijke bedrijven en organisaties die bijdroegen aan projecten en activiteiten en bereid waren hun kennis en tijd beschikbaar te stellen voor anderen.
 • We wensen jullie allemaal een heel inspirerend, innovatief, sociaal en duurzaam 2020!