Aanpassingen activiteiten en evenementen

Vanwege Corona en de maatregelen vanuit de overheid zijn wij als AssenvoorAssen genoodzaakt om enkele aanpassingen door te voeren ten aanzien van onze activiteiten en evenementen tot en met de zomervakantie. De aanpassingen zijn als volgt:

 • GEANNULEERD: MVO-Platform op woensdag 22 april bij gastorganisatie Impact Noord/Ik ben Drents Ondernemer
 • GEANNULEERD: Kenniskaravaan – vrijwilligersbeleid op maandag 18 mei
 • VERSCHOVEN: MVO-conferentie, deze staat gepland op dinsdag 23 juni en is verschoven naar 4 februari 2021

De activiteiten/evenementen in het najaar blijven voorlopig staan:

 • Nationale Ouderenweek: dinsdag 29 september, woensdag 30 september, donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober
  Hele dag – door heel Assen
 • Kenniskaravaan – workshop samenwerken met bedrijven: woensdag 7 oktober
  14.45 – 17.30 uur – Cosis (Lauwers 17)
 • Beursvloer: dinsdag 17 november
  16.30 – 19.30 uur – De Nieuwe Kolk
 • MVO-Platform: donderdag 10 december bij gastorganisatie Drents Archief
  15.00 – 17.30 uur

Vraag en aanbod kan ingediend blijven worden en buddy initiatief

De overlegmomenten met de matchgroep en het projectteam ouderenweek worden online doorgezet ter voorbereidingen op de activiteiten in het najaar. Dus vraag en aanbod kan via onze site ingediend blijven worden.

Daarnaast is er op de website van de Asser Uitdaging een initiatief opgezet voor de kwetsbaren onder ons: je kunt je als buddy aanmelden om eens telefonisch contact te hebben met een stadsgenoot die geen bezoek meer kan ontvangen en die dreigt te vereenzamen. Zie voor meer informatie: https://asseruitdaging.nl/buddylink/.

Hopelijk tot in het najaar en zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.