Betrokkenen AssenvoorAssen

De Stichting AssenvoorAssen heeft een bestuur dat wordt ondersteund op secretarieel en communicatiegebied. Daarnaast wordt het bestuur van advies voorzien door de Raad van Advies.  Het bestuur van de stichting AssenvoorAssen bestaat uit betrokken personen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het maatschappelijke veld in en rond Assen die deze functie vrijwillig bekleden. In de Raad van Advies zitten prominente Assenaren die het doel en de activiteiten van AssenvoorAssen ondersteunen. Enkele leden zijn ook founder wat inhoudt dat zij de stichting financieel ondersteunen. De stichting ziet er als volgt uit:

Bestuur:

 • Willem Hulshof: voorzitter/duurzaamheid/M&C
 • Rob Faijdherbe: penningmeester/financiën/fondsenwerving
 • Rene Lolkema: secretaris
 • Elly van der Woude: bestuurslid/maatschappelijke organisaties
 • Roald Leemrijse: bestuurslid
 • Jan Hummel: bestuurslid

Secretariaat/communicatie:

 • Monique Huizenga
 • Myrthe Strijker

Raad van Advies

 • Hans de Willigen: voorzitter/Rein Advocaten & Adviseurs
 • Andrea van Gemst: founder/Univé
 • Arjan Schonewille: founder/Werkplein Drentsche Aa
 • Kirsten Smit-Molema: founder/NAM
 • Henny Luppes: founder/Vaart Welzijn
 • Hanneke Bruggeman: founder/De Nieuwe Kolk
 • Jenske Lorijn: founder/Drenthe College
 • Kars Klok: lid/Klok Afbouwprojecten & Vastgoedonderhoud
 • Ludo Mennes: lid/Rabobank Assen en Noord-Drenthe
 • Ronald Obbes: lid/VVV Assen


Projecten:

 • MVO-Platform – projectleider: bestuur
 • Asser Uitdaging – projectleider: Myrthe Strijker

Volg AssenvoorAssen ook op social media: