People, planet en profit

AssenvoorAssen werkt met 3 p’s, namelijk: people, planet en profit.

 

People
Het begrip “People” staat voor het verantwoordelijk en integer omgaan met mensen. Niet alleen met de eigen medewerkers, maar ook met de sociale omgeving. Een belangrijk onderdeel van de ‘People’ kant van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is arbeidsparticipatie. Meer mensen aan het werk is niet alleen goed voor de mensen maar ook voor de hele samenleving.

 

Planet
Onder de noemer ‘Planet’ kijken ondernemers kritisch naar de effecten van hun activiteiten en hun productieprocessen op natuur, milieu, klimaat en energie. Bedrijven die hier mee bezig zijn, zien dat dit vaak ook profijtelijk is: het levert innovaties van bedrijfsprocessen op en besparingen in geld (door bijvoorbeeld verlaging van energieverbruik).

 

Profit
Bij ‘profit’ gaan we ervan uit dat ondernemers streven naar rendement en winst. Investeren in MVO levert geld op. Onder andere: kostenbesparingen, maar ook door bedrijfscontinuïteit en imagoverbeteringen die meer afnemers opleveren. Ook het maatschappelijk rendement is in geld uit te drukken. Die winst is voor de samenleving. AssenvoorAssen werkt zelf ook met SROI (Social Return On Investment). Zo rekenen wij elk jaar uit wat de resultaten van onze activiteiten uitgedrukt in euro’s waard zijn en dat zetten we af tegen de subsidie en financiële bijdragen die van de gemeente en van de bedrijven.

 

Volg AssenvoorAssen ook op social media: