Asser Uitdaging/Beursvloer

De Asser Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Het is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties en zo maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen te helpen/ondersteunen. Het doel is het tot stand brengen van samenwerking(en) tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en daarmee het leefklimaat in Assen te verbeteren.

Via de website kunnen maatschappelijke organisaties vraag indienen (alleen de geldvraag is taboe) en met een groep van gedreven ondernemers wordt gekeken hoe deze vraag gerealiseerd kan worden. Daarvoor worden bedrijven uit het netwerk uitgedaagd. Daarnaast kunnen de organisaties/bedrijven ook aanbod indienen. Zie voor meer informatie: www.asseruitdaging.nl.

Binnen de Asser Uitdaging worden verschillende activiteiten georganiseerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen:

  • Een aantal keer per jaar overleg met de matchgroep
  • Beursvloer Assen: één moment per jaar waarbij bedrijven en organisaties live bij elkaar worden gebracht en waar ter plekke matches worden gesloten en dus handel in natura wordt gedreven. De eerstvolgende Beursvloer wordt georganiseerd in 2022;
  • Daarnaast wordt er aangesloten bij landelijke campagnes vanuit de Nederlandse Uitdaging en het Oranje Fonds, zoals: NLDoet.

Ben jij ondernemer of werknemer van een Asser bedrijf met een groot netwerk of op zoek naar een groot netwerk en wil jij een actieve bijdrage doen? Wij gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact  met ons op via: info@asseruitdaging.nl.

Volg de Asser Uitdaging/Beursvloer ook op social media: