MVO-Alliantie

In januari 2016 is de MVO-Alliantie Noord Nederland opgericht. Een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties (publiek en privaat) die hun krachten willen bundelen als het gaat om het realiseren van hun ambities voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving. De MVO-Alliantie wordt gedragen door de organisaties die zich er aan verbonden hebben en daar is AssenvoorAssen er één van. Samen met andere alliantiepartners werken wij samen in projecten aan het realiseren van MVO ambities. Meer informatie over de MVO alliantie is te vinden op de eigen website van de alliantie: www.mvoalliantie.nl.

 

Uitgangspunten
De uitgangspunten van de alliantie zijn:

  1. De partners in de alliantie zijn de dragers van de beweging/het samenwerkingsverband;
  2. De partners spreken zelf af wie de trekker is van een alliantieproject waarmee ze hun ambities willen realiseren. Ook zorgen zij zelf voor de mensen en middelen die voor de uitvoering van het project nodig zijn, inclusief eventuele financiering/subsidies;
  3. De alliantie zelf krijgt een lichte organisatie/coördinatievorm via de ‘leading partners’ (NL projecten, AssenvoorAssen, Ecomunity Park en MVO Nederland) die vooral op communicatie is gericht: vinden, verbinden en zichtbaar maken;
  4. De alliantie is tijdelijk: onze stip op de horizon is 2020 – het jaar waarin we als regionale partners onze concrete ambities voor de komende paar jaar gerealiseerd willen hebben;
  5. De alliantie is geen rechtspersoon, maar een samenwerkingsverband. Er zijn geen financiële verplichtingen voor partners. Het gaat om commitment en investeren in tijd, kennis en energie.

 

Volg de MVO-Alliantie ook op social media: