Doe mee met het Koploperproject voor duurzaam ondernemen

De wereld is aan verandering onderhevig en de transitie naar een duurzame (circulaire en inclusieve) economie is in volle gang. Dat stelt nieuwe eisen aan bedrijven/organisaties. In Assen starten we met een tweede groep het project ‘Koplopers in duurzaam ondernemerschap’ dat bedrijven helpt om in kleine groepen op een inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. De eerste groep van twaalf Koplopers is in oktober 2017 van start gegaan en zij zijn enthousiast over wat het project voor hen oplevert. De tweede groep is in november 2018 gestart en de inschrijving voor de derde ronde is nu geopend, dus pak deze kans!

 

Waar bestaat het project uit?

In een koplopergroep doen tussen de tien en twaalf bedrijven mee. In ons project kunnen we met drie groepen starten. De samenstelling van een groep wordt zo gekozen dat bedrijven geen belemmeringen voelen om samen te werken en kennis te delen. Na een startbijeenkomst en kennismaking worden de bedrijven elk grondig doorgelicht op het gebied van duurzaamheid met de DuOnscan (gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000). Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er allemaal al goed gaat, wat er beter kan en welke voordelen behaald kunnen worden. Daarnaast wordt de  Milieubarometer gebruikt om de milieuprestaties inzichtelijk te maken.

Nadat alle nulmetingen in de groep zijn uitgevoerd, worden de uitkomsten gedeeld in een terugkoppelingsbijeenkomst. Vervolgens gaat elk bedrijf aan de slag met het opstellen van een praktisch actieplan en deze plannen worden wederom tijdens een bijeenkomst gedeeld. Tenslotte gaan alle deelnemers aan de slag met een opdracht over MVO-communicatie: hoe breng ik mijn MVO-boodschap over. Al met al duurt het project een klein jaar. Ter afsluiting organiseren wij een  conferentie waar de resultaten worden gepresenteerd en andere bedrijven inspiratie kunnen opdoen.

Kosten
De kosten voor de individuele begeleiding en alle bijeenkomsten zijn €3.000,-. Daarvan wordt het grootste deel gesubsidieerd door de gemeente Assen, de provincie Drenthe en bijdragen van AssenvoorAssen en Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Uw eigen bijdrage blijft daardoor beperkt tot slechts €1.000,- excl. btw. Een unieke kans!

 

Voordelen:
Deelname biedt het volgende:

  • Inspiratie en bewustwording ten aanzien van duurzaamheid (people-planet-profit);
  • Een degelijke nulmeting binnen uw bedrijf;
  • Een praktisch actieplan waarin verbetering centraal staat;
  • Kostenbesparing op thema’s zoals: afval, energie en mobiliteit;
  • Uitbreiding van uw netwerk en samenwerking met andere bedrijven;
  • Positieve publiciteit!

Meedoen of meer weten?? Bekijk dan deze korte presentatie: Presentatie Koploperproject Drenthe of neem dan contact met ons op:Jaap de Vries: 06-558 37273 of stuur een e-mail naar: info@mvoalliantie.nl. 

Het Asser project voor Koplopers in Duurzaam Ondernemerschap wordt georganiseerd door door AssenvoorAssen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, Gemeente Assen en DZyzzion – partners in de MVO-Alliantie Noord Nederland. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van gemeente Assen en Provincie Drenthe.