MVO-Scan

De MVO-Alliantie Noord Nederland geeft MVO certificaten uit aan bedrijven/organisaties die:

  1. MVO in hun bedrijfsvisie hebben;
  2. Kunnen laten zien dat zij dit in de praktijk toepassen door goede praktijkvoorbeelden te geven op elk van de 3 P’s: People, Planet en Profit;
  3. Kunnen laten zien dat zij actief participeren in kennisdeling rond MVO door een lidmaatschap of deelname aan een MVO-netwerk.

Het bestuur van de stichting AssenvoorAssen is als eigenaar bevoegd om op elk moment als daar aanleiding voor is, een toegekend certificaat in te trekken en uit het register te schrappen. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.


MVO-Scan:

Klik hier en doe de MVO-Scan.