Ontmoetingsplein

Ga in gesprek met de volgende initiatieven op het ontmoetingsplein:

Project Samenwerken met Ervaring in Drenthe door Peter Elmont en Jennifer Bakker
Moedige Dialoog Drenthe, Sterk uit armoede en Tinten hebben de handen ineengeslagen om ervaringsdeskundigheid binnen Drenthe, met name in de aanpak van armoede en laaggeletterdheid, de plek te geven die het verdient. Ervaringsdeskundigen zijn opgeleid om hun eigen ontwrichtende levenservaring op een professionele manier in te zetten. Zij bieden hiermee een waardevolle aanvulling in de hulp en dienstverlening aan kwetsbare burgers en dragen vanuit hun visie bij aan het sociaal beleid binnen gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties.

Samenwerking met ervaring in Drenthe biedt nu de mogelijkheid om zelf te ervaren wat de impact van het inzetten van ervaringsdeskundigheid is. Dit kan door mee te doen met verschillende pilots die binnenkort opgestart worden.


AssenvoorAssen door Willem Hulshof
Ontdek wat de stichting AssenvoorAssen allemaal doet, waar verbindingen gelegd kunnen worden en welke voordelen leden hebben.


Moedige Dialoog Drenthe door Jennifer Troost en Franciska Roose
Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in Drenthe. We bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. We leggen met elkaar een fundament voor een duurzaam ecosysteem als basis voor programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren. Dit met focus op educatie, preventie en vroegsignalering. We zorgen dat diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog.

Meer weten? Ontmoet Jennifer Troost en Franciska Roose, kernteamleden van de Moedige Dialoog Drenthe.


Vaart Welzijn door Bernadet Salupete
Meer informatie volgt.


Taalhuis door Ankie Benjamins en Johannes Elzinga
Taalhuis Assen biedt hulp bij lezen, schrijven, het goed leren spreken van de Nederlandse taal en digitaal vaardig(er) worden.


Ondernemend Assen door Kor IJszenga
Ontdek wat Ondernemend Assen allemaal doet en waar verbindingen gelegd kunnen worden.


Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe door Eric van Oosterhout, Dorina Hadders en Hilde van der Zee
“Weet u of uw medewerkers over voldoende basisvaardigheden beschikken?”
Om antwoord te geven op deze vraag kunt u in gesprek gaan met onder andere de voorzitter van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. In deze sessie zullen wij bekendheid geven aan het Bondgenootschap en de betekenis van het Bondgenootschap. Wat houdt het in als u bondgenoot bent? Daarnaast zullen wij ingaan op laaggeletterdheid op de werkvloer; hoe herkent u het en welke mogelijkheden zijn er om dit aan te pakken. “Moed betekent angst voelen en toch je hart volgen”.