Activiteiten

Jaarlijks organiseert AssenvoorAssen diverse bijeenkomsten en activiteiten, waarmee wij betrokkenen en geïnteresseerden proberen te inspireren op verschillende MVO-thema’s.

Een aantal keren per jaar gaan wij op zoek bij een bedrijf of organisatie die bezig is met MVO. Dit kan op kleine en/of grote schaal en het idee is om kennis en inspiratie te delen.

Lees meer…

Organisaties zijn vaak op zoek naar materialen, handjes en/of kennis om het goede werk dat zij doen voort te kunnen zetten. Bedrijven kunnen hier vaak in ondersteunen. Op de Beursvloer brengen wij maatschappelijke organisaties en bedrijven samen en wordt er gekeken hoe men elkaar kan helpen/ondersteunen. Dit alles is met gesloten portemonnee.

Lees meer…

Jaarlijks wordt er vanuit het Nationaal Ouderenfonds een dag georganiseerd waarop ouderen in het zonnetje worden gezet: Nationale Ouderendag. In Assen dragen wij hier ook aan bij en organiseren bij zorginstellingen en in wijkcentra leuke activiteiten waar ouderen aan kunnen deelnemen. Bedrijven worden gevraagd om hier als vrijwilliger een bijdrage aan te leveren. Zij laten op deze manier hun sociale kant zien en de ouderen vinden het prachtig om eens met andere mensen in contact te zijn.

Lees meer…

Eén keer per jaar wordt er een MVO-thema uitgekozen dat als uitgangspunt dient voor de MVO-conferentie. Inspirerende sprekers, concrete voorbeelden en vooral netwerken.

Lees meer…

Meerdere keren per jaar organiseren we MVO-kennissessies. Tijdens deze sessies wordt kennis gedeeld met als doel elkaar inspireren en op weg helpen binnen de mogelijkheden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Uiteraard gaat het naast kennis ook over doen en de ervaringen die zijn opgedaan. We geven tijdens de kennissessies graag het podium aan onze leden en partners.

Lees meer…