Publicaties

PR middelen en verantwoording

Het bestuur van AssenvoorAssen legt verantwoording af over de activiteiten en het gevoerde beheer in het jaarverslag. De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening.

Hier vind je de Jaarverslagen en Jaarrekeningen van de laatste drie jaar van de stichting AssenvoorAssen. Je kan deze als pdf bestand downloaden of online inzien.