Over ons

AssenvoorAssen

AssenvoorAssen is hét MVO-Platform van Assen en is in 2008 opgericht vanuit particulier initiatief met steun van de Gemeente Assen en ondernemers in Assen.

Doelstelling

De stichting ‘AssenvoorAssen’ heeft ten doel ‘het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Assen: ondernemen en werken met duurzame en sociale impact. AssenvoorAssen wil relaties leggen en samenwerking aanjagen, alsmede het lokale bedrijfsleven maatschappelijke waarde en betrokkenheid laten creëren ter versterking van sociaal- maatschappelijke organisaties en lokale economie, met betrokkenheid van gemeente en onderwijs.’

Dat doen wij door

  • Het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht en dialoog over MVO tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en publiek.
  • Het bieden van een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale overheid die MVO willen leren kennen, ondersteunen, ontwikkelen en bevorderen.
  • Het matchen van vraag en aanbod in kennis, diensten en materialen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties door het vervullen van de makelaarsrol tussen bedrijf en samenleving en wederkerigheid in dezen te bevorderen.
  • Het uitgeven van MVO-certificaten aan Asser bedrijven en organisaties als stimulans tot cq opstap naar SDG-certificering.

Asser uitdaging

Sommige van de bovenstaande activiteiten zijn gelieerd aan de Asser Uitdaging. Dit is een onderdeel van AssenvoorAssen en heeft als doel: Het tot stand brengen van samenwerkingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Missie

De (onveranderde) missie van AssenvoorAssen is: Het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Assen.

Visie

‘AssenvoorAssen’ wil lokaal een MVO-Platform bieden waar ondernemers/bedrijven en maatschappelijke organisaties zich verbinden. Waar men elkaar inspireert en uitdaagt. Waar kennis met elkaar wordt gedeeld over het in de praktijk brengen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met als effect dat concrete stappen worden gezet naar een vitale, duurzame en sociale samenleving in Assen. Want iedere stap telt!

Kernwaarden

Met voorgaande geven we impliciet onze kernwaarden weer:

  • Inspireren
  • Verbinden
  • Uitdagen

Bestuur

AssenvoorAssen is een stichting en het dagelijks bestuur is in handen van:

Willem Hulshof (voorzitter)

Rob Faijdherbe (penningmeester)

Roald Leemrijse

Jan Hummel

Jovancka Homan