MVO-conferentie

Ieder jaar organiseren wij een MVO-conferentie. Per editie staat een ander thema met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Er komen inspirerende sprekers aan het woord die met elkaar in gesprek gaan over het thema van dat jaar. Een interessant evenement met concrete voorbeelden en veel mogelijkheden om te netwerken. 

Op dinsdag 4 april kwam een grote groep werkgevers en HR-professionals samen om in gesprek te gaan over geldzorgen onder werknemers. Een erg actueel thema, want alle aanwezigen gaven aan hiermee te maken hebben op de werkvloer.

De conferentie trapten we af met een knaller: terugspeeltheater o.l.v. Alice Faber! Herkenbare situaties op de werkvloer werden in verschillende scènes uitgevoerd. Het publiek mocht hardop meedenken.

Na de plenaire opening gingen we uiteen voor een kenniscarrousel. Hier gingen we in 3 rondes in op het herkennen en bespreken van en verwijzen bij geldzorgen. Peter Laverman nam als ervaringsdeskundige iedereen mee in het herkennen van de 1e signalen met behulp van een signalenkaart. Monique Huizenga van Moedige Dialoog Drenthe en Henk Fidder van Stichting Knip vertelden hoe je op een laagdrempelige manier geldzorgen van werknemers bespreekbaar kunt maken op de werkvloer met behulp van de aanpak Geldzorgen de Baas. In de 3e ronde vertelden Caroline Van Zanten en Bernadet Sapulete-Leijssenaar van Gemeente Assen over hoe je de werknemer kunt doorverwijzen en waar hij of zij terecht kan bij financiële uitdagingen. Na afloop kon er in een ontspannen sfeer worden nagepraat met een hapje en een drankje.

Ook is het idee ontstaan om een dialooggroep op te zetten waar kennis en ervaringen gedeeld gaan worden voor en door HR-professionals. Meer informatie is te verkrijgen via drenthe@moedigedialoog.nl

Na afloop is er een enquête afgenomen onder alle deelnemers. Hier werd aangegeven dat de conferentie hen heeft wakker geschud, nieuwe inzichten heeft gegeven en geholpen heeft bij vragen omtrent geldzorgen. Het overgrote deel gaf aan dat de conferentie hen veel contacten heeft opgeleverd met interessante organisaties en/of personen, die kunnen helpen bij dit actuele thema. En daarnaast werd de conferentie gemiddeld met een 8 beoordeeld! Een mooier compliment kunnen wij niet krijgen!

Bedankt voor de gastvrijheid Univé!

2022

In 2022 vond de werkgeversconferentie plaats op dinsdag 12 april van 16.30 tot 20.30 uur en werd het georganiseerd door AssenvoorAssen en Ondernemend Assen, met medewerking van Moedige Dialoog Drenthe.

De werkgeversconferentie was een vervolg op de MVO-bijeenkomst van 4 februari 2021 over laaggeletterdheid en armoede. Deze keer was de werkgeversconferentie primair bedoeld voor ondernemers/werkgevers/directies, alsmede HR/P&O-managers. 

Er zijn meer werknemers in financiële problemen dan de werkgever vaak weet. Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers in dienst met grote geldzorgen. Veel werknemers schamen zich voor deze geldproblemen en delen dit niet met hun werkgever. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd en dit brengt veel kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen. Liever eerder dan later, om oplopende schulden én kosten te voorkomen.

Naast het delen van kennis over financieel fitte werknemers, het signaleren van geldzorgen en het bieden van effectieve oplossingen gingen we met deelnemers in gesprek over hun rol als werkgever.