Asser Uitdaging

De Asser Uitdaging is onderdeel van AssenvoorAssen en heeft als missie: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Asser samenleving zien.

Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De Asser Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Assen te verbeteren.

De samengestelde Matchgroep, een groep mensen uit het bedrijfsleven, gaat geen uitdaging uit de weg om te verbinden. In de Matchgroep zitten ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en zijn bereid dit netwerk open te stellen. En de ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Benieuwd naar de Matchgroep en haar ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’? Klik dan hier om te zien wie deel uitmaken van de Matchgroep.