De Matchgroep

De matchgroep is een ondernemersnetwerk van oude rotten (ervaren ondernemers) en jonge honden (jongere medewerkers) uit het bedrijfsleven.

 De matchgroep wordt gecoördineerd door Monique Huizenga en bestaat uit de volgende leden:

De matchgroep overlegt een aantal keer per jaar en kijk dan naar het binnengekomen vraag en aanbod. Tijdens het overleg wordt er gekeken op welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Acties hieromtrent worden door de matchgroep opgepakt. De data waarop de matchgroep in 2022 overlegt zijn:

  • 7 juni
  • 20 september
  • 25 oktober
  • 29 november

Dien voorafgaand aan dit overleg uw vraag en/of aanbod in.

Mocht u over de matchgroep meer informatie willen ontvangen of wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u contact met ons opnemen.