GH-Consultancy/ GreenDrinks/Uitdaging

Stimulator/aanjager van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Maandelijks wordt (en dat al vanaf 2014); een bijeenkomst, een "GreenDrinks" georganiseerd bij een bedrijf of organisatie die zich met diens MVO-aanpak wil profileren en de bezoeker "een kijkje laat nemen in de keuken van een ander" (zie www.greendrinkszod.nl). Vanaf 10-10-2016 worden via de Emmense Uitdaging ondernemers "uitgedaagd" om de extra stap te nemen naar MBO, Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap en zich te richten op de hele samenleving. Naast MVO gaat het die ondernemers om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming (zie www.emmenseuitdaging.nl/home/maatschappelijk-betrokken-ondernemen/). GreenDrinksZOD en de Uitdaging vormen samen de belangrijkste eerste pijlers onder het MVO-Platform Emmen-Zuidoost Drenthe.

9401 GX, Emmen

T: 0622648771
E: info@greendrinkszod.nl

Logo

Algemeen

Bedrijfscategorie

Sociale onderneming

Bedrijfssector

Maatschappelijke diensten

Contactpersoon

Geert Huitema
Stimulator/aanjager
huitg01@home.nl

MVO

MVO is integraal onderdeel van onze uitvoering