Grondnet grondverwerking&hergebruik

Grondnet grondverwerking & hergebruik is een groothandel in verkoop en inkoop van grond

9401 GX, Heerenveen

T: 0622648771
E: w.fopma@grondnet.nl

Logo

Algemeen

Bedrijfscategorie

Profit

Bedrijfssector

Overige

Contactpersoon

w.fopma
directeur
w.fopma@grondnet.nl

MVO