Geslaagde MVO-conferentie!

_________________________________

Op dinsdag 4 april kwam een grote groep werkgevers en HR-professionals samen om in gesprek te gaan over geldzorgen onder werknemers. Een erg actueel thema, want alle aanwezigen gaven aan hiermee te maken hebben op de werkvloer.

Gisteren kwam een grote groep werkgevers en HR-professionals samen om in gesprek te gaan over geldzorgen onder werknemers. Een erg actueel thema, want alle aanwezigen gaven aan hiermee te maken te hebben op de werkvloer.

De conferentie trapten we af met een knaller: terugspeeltheater o.l.v. Alice Faber! Herkenbare situaties op de werkvloer werden in verschillende scènes uitgevoerd. Het publiek mocht hardop meedenken.

Na de plenaire opening gingen we uiteen voor een kenniscarrousel. Hier gingen we in 3 rondes in op het herkennen en bespreken van en verwijzen bij geldzorgen. Peter Laverman nam als ervaringsdeskundige iedereen mee in het herkennen van de 1e signalen met behulp van een signalenkaart. Monique Huizenga van Moedige Dialoog Drenthe en Henk Fidder van Stichting Knip vertelden hoe je op een laagdrempelige manier geldzorgen van werknemers bespreekbaar kunt maken op de werkvloer met behulp van de aanpak Geldzorgen de Baas. In de 3e ronde vertelden Caroline Van Zanten en Bernadet Sapulete-Leijssenaar van Gemeente Assen over hoe je de werknemer kunt doorverwijzen en waar hij of zij terecht kan bij financiële uitdagingen. Na afloop kon er in een ontspannen sfeer worden nagepraat met een hapje en een drankje.

Ook is het idee ontstaan om een dialooggroep op te zetten waar kennis en ervaringen gedeeld gaan worden voor en door HR-professionals. Meer informatie is te verkrijgen via drenthe@moedigedialoog.nl

Na afloop is er een enquête afgenomen onder alle deelnemers. Hier werd aangegeven dat de conferentie hen heeft wakker geschud, nieuwe inzichten heeft gegeven en geholpen heeft bij vragen omtrent geldzorgen. Het overgrote deel gaf aan dat de conferentie hen veel contacten heeft opgeleverd met interessante organisaties en/of personen, die kunnen helpen bij dit actuele thema. En daarnaast werd de conferentie gemiddeld met een 8 beoordeeld! Een mooier compliment kunnen wij niet krijgen!

Bedankt voor de gastvrijheid Univé!