Terug- en vooruitblik!

_________________________________

Ook al zijn we inmiddels een maand onderweg in het nieuwe jaar 2024, en waren we op de meeste nieuwjaarsbijeenkomsten present, we willen langs deze weg oprecht nog onze beste wensen geven. Bij deze!

AssenvoorAssen heeft, met de gewaardeerde organisatie- en uitvoeringsondersteuning van Niquell, een geslaagd jaar achter de rug: mooie MVO-bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken bij onder andere WMD en Confexion; een netwerkbijeenkomst in het Drents Museum; onze jaarlijkse MVO-conferentie bij Univé; een geslaagde en vernieuwde Beursvloer; alsmede een mooie Ouderenweek. Onze dank gaat ook uit naar onze Maatschappelijk Partners, bij en met wie we een tweetal inspirerende bijeenkomsten hebben gehad.

Annette Weijnans, Elly van der Woude en René Lolkema hebben ons bestuur verlaten. Jovancka Homan, Interzorg Noord-Nederland, is inmiddels toegetreden als bestuurslid en we zijn op de achtergrond actief bezig met het verder versterken van ons bestuur.
 
De opzet voor het programma van dit jaar vindt zijn basis in de vorige, maar uiteraard met een andere inhoud. Met plezier presenteren we dan ook onze jaarkalender voor het komende jaar.

Bestuurlijk richten we onze aandacht dit jaar op ons MVO-platform en het MVO-certificaat en oriënteren we ons op onze toekomstige speerpunten t.a.v. de 3P’s (People-Planet-Profit). We gaan kijken of we behalve op gemeentelijk niveau ook op wijkniveau van betekenis kunnen zijn.


Onze doelstelling blijft onverminderd het bevorderen van maatschappelijk verantwoord/betrokken ondernemen: ondernemen en werken met een duurzame en sociale impact. We gaan door met het leggen van relaties en het aanjagen van samenwerking van ondernemend, onderwijzend, sociaal maatschappelijk en bestuurlijk Assen.

Namens het bestuur een mooi jaar vol uitdagende, MVO-rijke contacten gewenst.

Willem Hulshof

Voorzitter AssenvoorAssen

De agenda voor 2024 is ingevuld en is vanaf nu te bewonderen op onze website inclusief mogelijkheid om je aan te melden.