Voorzitter blikt terug op 2022

_________________________________

Nog maar amper een jaar geleden, in een volledige lockdown, trapte AssenvoorAssen in januari het nieuwe activiteitenjaar af met een goed bezochte online meeting, met perspectief op weer een nagenoeg ‘gewoon’ jaar.

Dat bleek uit de geslaagde serie MVO-bedrijfsbezoeken en MVO-kennissessies, alsmede de conferentie over werknemers met geldzorgen. Ook is er het hele jaar gematcht, met als exponent de eerder dan gebruikelijk gehouden Beursvloer in De Nieuwe Kolk. Ook de gevarieerde Ouderenweek was een succes.

Het bestuur kwam op volledige sterkte en heeft zijn statuten aangepast, nadat er afscheid was genomen van de Raad van Advies. Actium kon worden verwelkomd als nieuwe Maatschappelijk partners. Het bestuur heeft zich succesvol ingespannen om de groep Maatschappelijk partner AvA te behouden en uit te breiden, alsmede om van de gemeente Assen wederom een vierjarige subsidieafspraak te krijgen. Een en ander is zichtbaar geworden op onze vernieuwde website. We willen onze dank en tevredenheid uitspreken jegens Niquell, die ons ook in 2022 weer prima heeft ondersteund.

Voor 2023 hanteren we dezelfde jaaractiviteiten-opzet, waarbij we spreiding, vernieuwing en verdieping nastreven. De in 2022 opgebouwde contacten en samenwerking met Ondernemend Assen en Vaart in Assen zullen worden geïntensiveerd, alsmede dat AvA zich prominenter zal presenteren. We blijven ons inspannen het aantal Maatschappelijk partners op het gewenste niveau te houden/krijgen, alsmede dat we het MVO-Platform willen uitbreiden en impulsen willen geven aan MVO-certificering.

Heb je suggesties of wil je bijdragen, laat dan van je horen.

Namens het bestuur een mooi jaar vol uitdagende, MVO-rijke contacten gewenst.

Willem Hulshof

Voorzitter AssenvoorAssen

Eerstvolgende event

De agenda voor 2023 is ingevuld en is vanaf nu te bewonderen op onze website. Het jaar trappen we af met de MVO-conferentie. Deze vindt plaats op dinsdag 4 april van 14.00 – 17.30 uur. Tijdens dit evenement staat een thema met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Er komen inspirerende sprekers aan het woord die met elkaar in gesprek gaan over het thema van dat jaar. Een interessant evenement met concrete voorbeelden en veel mogelijkheden om te netwerken!

Het thema en de locatie van deze editie volgt binnenkort.